Milada Schmidtová:
Válečný cyklus

Byla jsi plnícím perem a já padl u ČerkasMiSch

Milada Schmidtová (1922–2015) jedna z nejzáhadnějších postav českého výtvarného umění druhé poloviny 20. století. Za druhé světové války studovala na Baťově obchodní škole a ve válečném Zlíně se setkala s Capem, Kafkou, Hudečkem a Chadem. Brzy se stala jejich múzou a femme fatale. Její Válečný cyklus dnes patří k nejvýznamnějším počinům druhé vlny evropského surrealismu. Na konci války vstoupila do ilegální komunistické strany a pomáhala partyzánskému hnutí. Po Chadově smrti se přestěhovala do Prahy, pracovala pro Divadlo E. F. Buriana D46 a pořádala výstavy v Praze a Paříži. Po komunistickém převratu v roce 1948 postupně ztroskotaly veškeré snahy o udržení zlínského okruhu, studium a nakonec i její manželství. Milada se usadila na Vysočině a žila jako poustevnice v lovecké chatě u rybníka v téměř dokonalé izolaci.

Ve spolupráci s Galerií Václava Chada, Zlín