28/6—18/12 2024
O. & P. Spielmann
Traum in meinem Raum

28/6—18/12 2024 v Rub Gallery - O. & P. Spielmann - Traum in meinem Raum

„To jsem já, Kmínový Turek, v téhle kůži se nijak zvlášť necítím, protože s rodnými Mohamedánci nejsem v žádné přízni. Zato s Fatimou, Zorou, Sultánou a Aišou…“ takhle rozpustile veršoval brněnský malíř Oskar Spielmann, který v létě 1931 odplul za žhavým sluncem a exotikou do Alžíru. Jeho příběh spočívá rozprostřen mezi pomyslnými světy Východu a Západu. Německy hovořící Brňan s židovskými kořeny, pod vlivem fatálních událostí druhé světové války nakonec zakotvil na další dvě desetiletí v Alžírsku, odkud však po válce za nezávislost odešel roku 1965 jako pied-noir na jih Francie. Stal se tak nepřímým aktérem dvou zásadních exodů v evropských dějinách 20. století: odsunu českých Němců a odchodu potomků Francouzů z Alžírska.

Oskar Spielmann, Dívky z oázy Biskra, (1931–1936), olej, plátno, 94 x 120 cm, Petr Spielmann Archiv, Olomouc.

Již od dob studia ve Vídni na počátku dvacátých let udržoval Oskar Spielmann písemný kontakt s bratrem Paulem, architektem a designérem nábytku. Do Brna, do Drážďan, do Ústí nad Labem, a znovu do Brna, kam Paul prchnul po nástupu nacismu. Oskar psal německy, výjimečně i francouzsky. Paul používal i českou podobu křestního jména Pavel a poslal i několik českých dopisů. Jejich dopisy proudily čtyřicet let mezi Československem, severem Afriky a Francií. Odrážejí každodenní život, ale jsou i vstupenkou za horizont všedního dne. Vykreslují vnitřní svět bratří prostoupený hudbou, literaturou, nenaplněnou touhou po dalších setkáních, ale též jistotou spojení s někým, kdo v dálce tiše chápe a naslouchá.

Paul Spielmann, Büroeinrichtung PSP. Ergänzungen zu bestehenden Möbeln. Schrank, 1934, A4, pauzovací papír, Petr Spielmann Archiv, Olomouc.

Oskar Spielmann se od svých vystoupení v Brně, Praze a Bratislavě na rozhraní let 1936 a 1937 do Československa už znovu nevrátil. Jeho díla, která tehdy v Brně u rodičů bezstarostně zanechal, přežila díky obětavému úsilí rodiny jeho bratra Paula. Jedinečná atmosféra dobových brněnských interiérů kombinujících Spielmannovo vidění Maghrebu v interakci s art déco nábytkem Paula Spielmanna nyní znovu ožije v instalaci Rub Gallery Olomouc. V ní pražský vizuální umělec Mark Ther revokuje ducha „brněnského koloniálního salonu“ – do prostoru kde se setkává prvorepubliková nostalgie a orientální féerie, žhavé jižní slunce i domácí pohoda, stesk i snění.

Koncepce výstavy: Ivo Habán, David Voda, Mark Ther
Kurátor: Ivo Habán
Architektura: Mark Ther
Exponáty: Oskar Spielmann, Paul Spielmann
Zápůjčky: Courtesy of Petr Spielmann Archiv, z. s.
Grafika: Jan Herynek

 

DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY

Pořádání výstav je vražda“
Prodejní salon děl Oskara Spielmanna Vol. 1
Setkání sběratelů a milovníků umění v expozici výstavy s kurátorem výstavy Ivo Habánem, předním českým historikem umění a znalcem trhu uměním českých Němců. Možnost výhodné koupě děl Oskara Spielmanna.
Občerstvení zajištěno. Vstup volný
18. 10. 2024, Rub Gallery Olomouc, 17 – 20 hod.

Pořádání výstav je vražda“
Prodejní salon děl Oskara Spielmanna Vol. 2
Setkání sběratelů a milovníků umění v expozici výstavy s kurátorem výstavy Ivo Habánem, předním českým historikem umění znalcem trhu uměním českých Němců. Možnost výhodné koupě děl Oskara Spielmanna.
Občerstvení zajištěno. Vstup volný
15. 11. 2024, Rub Gallery Olomouc, 17 – 20 hod.

Přednáška Ivo Habána na katedře dějin umění / dernisáž v Rub Gallery
Případová studie Oskar Spielmann / Alžírská škola“
Historik umění a kurátor výstavy Ivo Habán představí znovuobjevenou osobnost československého, českoněmeckého a frankoalžírského modernismu, malíře Oskara Spielmanna, ale rovněž svou monografii vydanou v letošním roce v prestižním nakladatelství Arbor vitae, kde resumuje svá bádání za pomoci recentních disciplin postkolonialismu, orientalismu a gender studies.
18. 12. 2024, 15, 30 hod., Auditorium maximum, Umělecké centrum Konvikt, katedra dějin umění, FF UP
Komentovaná prohlídka a dernisáž výstavy od 17 hod. v Rub Gallery

Ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc, nakladatelstvím Arbor vitae a katedrou dějin umění FF UP

Rub Gallery Olomouc, Komenského 10, 77900 Olomouc www.rubgallery.com