26/1–24/5 2024
Slavoj Kovařík 1923–2003 Fade Out

Stráž lidu – Slavoj Kovařík 1923—2003 Fade Out

Na jaře roku 1959 výtvarník Slavoj Kovařík vystavil ve výloze olomouckého Domu nábytku v Pavelčákově ulici obraz Lom (Pískoviště). Jeho vnuk, grafický designer a konceptuální umělec Jakub Kovařík, si ho v lednu 2024 vypůjčil z Muzea umění Olomouc a o kus dál v Rub Gallery okolo něj „zinscenoval“ instalaci z fragmentů příběhu, který se k Lomu a jeho prvnímu vystavení váže. Pozornost věnovaná jednomu obrazu a kulturněpolitickému kontextu, v rámci něhož nejenže vznikl, ale byl také prezentován a kriticky reflektován, ovšem není uměleckohistorickou „případovou studií“, která má co říct k návratu výrazových prostředků modernismu do kulturního prostředí, kde doznívala doktrína socialistického realismu. V první řadě se jako by se Jakub o tento zpětný pohled snažil kvůli tomu, aby mohl tkát předivo vztahů mezi osobou a věcmi a zachytil cosi z transformace lidské bytosti (z masa, krve, myšlenek, citů a jednání) v její představu. Protože co jiného nám po člověku zbývá, když ji můžeme konstruovat již pouze z dochovaných předmětů, záznamů a vzpomínek. V jednom z emailů, které si k jeho výstavního záměru příležitostně vyměňujeme již několik let, ke svému zaujetí napsal: „Obrazy jsou vyprávění a osoby jsou vyprávění. Osobním prolíná obecné. Jak je to s vyprávěním, do kterého vstoupila smrt? To je to, co mě zajímá, co se stane se světem zmizením osoby? Kde je hranice mezi osobou a věcí? Mezi smyslovými vjemy a představami? Je smrt zvěcněním osoby? A proč udržujeme věci v paměti, stíny toho, co bylo? Škrábeme po povrchu – kam?“
—Jiří Ptáček ml.

Jakub Kovařík (nar. 1981) žije v Olomouci. Vyučil se ručním sazečem a několik let strávil v tiskárně jako pomocný knihař, sazeč a kopista tiskových desek. V letech 2006-2009 studoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého a v letech 2009-2012 FaVU VUT v Brně. Jako grafik spolupracuje s různými umělci, kurátory, galeriemi a knižními nakladatelstvími. Zároveň mu jsou blízké autorské experimenty s formáty publikování na hranici mezi návyky grafika-profesionála, kancelářskou prací a normcorem. Vydával literární časopis Těžkoříct (2004–2008) a spolu s Alešem Čermákem a Klárou Doležálkovou se podílel na časopisu Materiál (2011–2012). S Danou Balážovou vydává časopis Taťka, který v reakci na časopis Mamka Lenky Vítkové kombinuje poezii s texty na hraně literatury a za ní. Vystavoval v Anne Frank Memorial Gallery v Brně (2013, s Lucií Kovaříkovou), ve Vitríně Deniska v Olomouci (2015, s Danou Balážovou) a na kolektivní výstavě Kuna nese nanuk v humpolecké 8smičce (2019). V bookshopu brněnských Galerií TIC prezentuje téměř do konce letošního ledna první z výstav dedikovaných Slavoji Kovaříkovi. Vyšel v ní z neutříděného archívu dokumentů, které mu po tomto olomouckém malíři zůstaly.

Slavoj Kovařík, Lom (Pískoviště), 1958, olej na plátně, 100 × 130,5 cm, Muzeum umění Olomouc, Foto: Zdenek Sodoma

Slavoj Kovařík (1923–2003) byl malíř, grafik, scénograf a příležitostný sochař. V letech 1939-1941 studoval na Škole umění ve Zlíně, v letech 1945-1946 u Emilla Filly na VŠUP v Praze. Studium z finančních a zdravotních důvodů nedokončil. Od roku 1946 až do smrti žil v Olomouci. V roce 1949 odmítl socrealistické směřování olomoucké výtvarné scény a pracoval v izolaci. V letech 1958–1963 byl teoretikem fotografické skupiny DOFO. Od roku 1957 pracoval jako scénograf v olomouckém Divadle Oldřicha Stibora. V letech 1965-1978 učil na Katedře výtvarné výchovy Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 1968 měl převzít vedení ateliéru malby po Jimu Dineovi na HFBK v Hamburku. To ale znemožnily srpnové události. V sedmdesátých letech opět tvořil v nucené izolaci. Do roku 1989 vystavoval samostatně pouze šestkrát. Jeho díla jsou součástí sbírek v České republice, USA, Německu, Švédsku, Anglii, Francii a Holandsku. Celý život se zabýval převážně městskými krajinami, plakátovacími plochami a smetišti. Ovlivněn byl nejprve kubismem, později geometrickou a lyrickou abstrakcí, pop artem, lettrismem a informelem.

Koncepce Jakub Kovařík
Kurátor a text Jiří Ptáček
Light design Zbyněk Hanečka
Truhlářské práce a instalace David Kovařík
Překlady David Koranda, Matthew Sweney
Animace Jonáš Bláha, Jan Štindl
Grafický design Jakub Kovařík, Jan Herynek
Tisk Grafické papíry, Properus, Walker reklama

Vystavené práce SK
Lom (Pískoviště), 1958, olej na plátně, 100 × 130,5 cm, Muzeum umění Olomouc
Kresby na papíře, různé formáty, 40. a 50. léta 20. století, soukromé sbírky

Fotografie
Jaroslav Juryšek, 50. léta 20. století, Vlastivědné muzeum Olomouc

Textové zdroje
Radoslav Krbílek: „Umění“, Stráž lidu, Olomouc, 12. 5. 1959
Approaching History, Inscenation, 2006, www.umass.edu

Poděkování
Tomáš Bindr, Gabriela Blaťáková, Vlastimil Blaťák, Lukáš Blažek, Ladislav Daněk, David Kovařík, Josef Maliva, Denisa Mikolášková Šinkovská, Josef Podstata, Petra Ševců

Rozšířením výstavy je instalace ve výloze budovy ČRo v Pavelčákově 2 v Olomouci

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ

pátek 15. 3., 14–19 hod.
Filmové promítání (fragment amatérského filmu „Psal se rok 1961“ a nepojmenovaný portrét Slavoje Kovaříka z roku 2000), v 17 hodin komentovaná prohlídka výstavy

pátek 17. 5., 18–24 hod.
Komentovaná prohlídka s autory výstavy, akce je součástí Olomoucké muzejní noci 2024

sobota 18. 5., 14 hod.
Procházka s výkladem od někdejšího Domu nábytku v Pavelčákově ulici (dnes budova ČRo Olomouc) do Rub Gallery, akce se koná v rámci Dne otevřených dveří ČRo Olomouc

Výstava se koná ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc a Českým rozhlasem Olomouc
Spolupráce Petra Ševců