30/9 2022 v 18.00 h
Podivuhodný případ malíře Otakara Hudečka

Literární večer / Rub
30. 9. 2022, v 18 hodin, vstup volný

Otakar Hudeček (1924–2007) se narodil a většinu života prožil v Olomouci. V roce 1957 v naprosté klauzuře socialistické Olomouce započal s „mikrorevolucí“ v české malbě 60. let. Jeho intimní, silně expresívní impasto portéty a autoportréty měly tehdy nejbližší pararelu až v tvorbě londýnského Franka Auerbacha. V roce 1965 přestal vystavovat, pokračoval v grafické tvorbě a na začátku osmdesátých let umělecky utichl. Zbytek života
překládal a samizdatově vydával díla Rudolfa Steinera i vlastní umělecké relfexe.

Otakar Hudeček byl ve dvojím smyslu okultista. Na jednu stranu byl fascinován antroposofií Rudolfa Steinera, a na druhou stranu jeho dílo mělo zůstat neobjeveno. Večer věnujeme čtení z Hudečkových literárních a uměleckých reflexí vydávaných od 60.do 90. let 20. století samizdatem.

Akce se koná v rámci výstavy:
Otakar Hudeček
1924–2007
Revolution in the Soul
1 červenec – 14 říjen 2022

Fotogalerie Ludvík Mazur.