Čestmír Kafka - War Collage

Čestmír Kafka

Jihlava 1922 – Praha 1988

Malíř, kreslíř. Studoval na Škole umění ve Zlíně (1940–1943). Během studií se připojil k avantgardnímu kroužku kolem Václava Chada (Schmidtová, Cap, Hudeček). Rok 1942 strávil na nucených pracích ve Štýrsku. Po návratu do Zlína začal chrlit stovky brutálních, syrových, surrealismem ovlivněných kreseb často s otevřeně sexuálním a násilným obsahem (později vyšly pod názvem Internáty). Po válce studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Kvůli svým politickým postojům mnoho let nevystavoval. Jeho dílo intuitivně tíhne k minimalismu, lyrické abstrakci, antiestetice arte-povera a konceptualismu. Pozdní tvorba byla ovlivněna zenbuddhismem a kulturním skepticismem Jakoba Burckhardta. Kafkovy práce uchovávají instituce po celém světě: Národní galerie v Praze, Galerie Hlavního města Prahy, Sbírka Anny a Jacquese Barucha v Chicagu, Centre George Pompidou v Paříži, Museum Bochum a řada soukromých sbírek.

Literatura: Karel Miler, Čestmír Kafka: Obrazy, kresby, koláže, asambláže 1943–1988. [exhibition catalogue], National Gallery, Prague, Prague 1994.


Bez názvu
Inventární číslo: r0057
Rozměry: 362 x 248 mm
Materiál: papír, tuš
Období: Druhá světová válka
Provenience: Protektorát Čechy a Morava
Datace: 1943
Stav: dostupné
Poznámka: kresba je součástí Alba Školy umění Zlín


Válečná koláž
Inventární číslo: r0058
Rozměry: 400 × 290 mm
Materiál: papír, tuš, novinový papír, tempera
Období: Druhá světová válka
Provenience: Protektorát Čechy a Morava
Datace: leden 1944
Stav: dostupné
Poznámka: kresba je součástí Alba Školy umění Zlín


Čestmír Kafka - Monotype

Monotyp
Inventární číslo: r0059
Rozměry: 106 × 85 mm
Materiál: papír, monotyp
Období: poválečné
Provenience: Československo
Datace: 1962
Stav: nedostupné


Felix Kayser - Ladies table
Felix Kayser

Další umělec

Více