26/1–24/5 2024
Slavoj Kovařík 1923–2003 Fade Out

Na jaře roku 1959 výtvarník Slavoj Kovařík vystavil ve výloze olomouckého Domu nábytku v Pavelčákově ulici obraz Lom (Pískoviště). Jeho vnuk, grafický designer a konceptuální umělec Jakub Kovařík, si ho v lednu 2024 vypůjčil z Muzea umění Olomouc a o kus dál v Rub Gallery okolo něj „zinscenoval“ instalaci z fragmentů příběhu, který se k Lomu a jeho prvnímu vystavení váže. Pozornost věnovaná jednomu obrazu a kulturněpolitickému kontextu, v rámci něhož nejenže vznikl, ale byl také prezentován a kriticky reflektován, ovšem není uměleckohistorickou „případovou studií“, která má co říct k návratu výrazových prostředků modernismu do kulturního prostředí, kde doznívala doktrína socialistického realismu. V první řadě se jako by se Jakub o tento zpětný pohled snažil kvůli tomu, aby mohl tkát předivo vztahů mezi osobou a věcmi a zachytil cosi z transformace lidské bytosti (z masa, krve, myšlenek, citů a jednání) v její představu. Protože co jiného nám po člověku zbývá, když ji můžeme konstruovat již pouze z dochovaných předmětů, záznamů a vzpomínek. V jednom z emailů, které si k jeho výstavního záměru příležitostně vyměňujeme již několik let, ke svému zaujetí napsal: „Obrazy jsou vyprávění a osoby jsou vyprávění. Osobním prolíná obecné. Jak je to s vyprávěním, do kterého vstoupila smrt? To je to, co mě zajímá, co se stane se světem zmizením osoby? Kde je hranice mezi osobou a věcí? Mezi smyslovými vjemy a představami? Je smrt zvěcněním osoby? A proč udržujeme věci v paměti, stíny toho, co bylo? Škrábeme po povrchu – kam?“

—Jiří Ptáček ml.

Jakub Kovařík (nar. 1981) žije v Olomouci. Vyučil se ručním sazečem a několik let strávil v tiskárně jako pomocný knihař, sazeč a kopista tiskových desek. V letech 2006-2009 studoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého a v letech 2009-2012 FaVU VUT v Brně. Jako grafik spolupracuje s různými umělci, kurátory, galeriemi a knižními nakladatelstvími. Zároveň mu jsou blízké autorské experimenty s formáty publikování na hranici mezi návyky grafika-profesionála, kancelářskou prací a normcorem. Vydával literární časopis Těžkoříct (2004–2008) a spolu s Alešem Čermákem a Klárou Doležálkovou se podílel na časopisu Materiál (2011–2012). S Danou Balážovou vydává časopis Taťka, který v reakci na časopis Mamka Lenky Vítkové kombinuje poezii s texty na hraně literatury a za ní. Vystavoval v Anne Frank Memorial Gallery v Brně (2013, s Lucií Kovaříkovou), ve Vitríně Deniska v Olomouci (2015, s Danou Balážovou) a na kolektivní výstavě Kuna nese nanuk v humpolecké 8smičce (2019). V bookshopu brněnských Galerií TIC prezentuje téměř do konce letošního ledna první z výstav dedikovaných Slavoji Kovaříkovi. Vyšel v ní z neutříděného archívu dokumentů, které mu po tomto olomouckém malíři zůstaly.

Slavoj Kovařík (1923–2003) byl malíř, grafik, scénograf a příležitostný sochař. V letech 1939-1941 studoval na Škole umění ve Zlíně, v letech 1945-1946 u Emilla Filly na VŠUP v Praze. Studium z finančních a zdravotních důvodů nedokončil. Od roku 1946 až do smrti žil v Olomouci. V roce 1949 odmítl socrealistické směřování olomoucké výtvarné scény a pracoval v izolaci. V letech 1958–1963 byl teoretikem fotografické skupiny DOFO. Od roku 1957 pracoval jako scénograf v olomouckém Divadle Oldřicha Stibora. V letech 1965-1978 učil na Katedře výtvarné výchovy Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 1968 měl převzít vedení ateliéru malby po Jimu Dineovi na HFBK v Hamburku. To ale znemožnily srpnové události. V sedmdesátých letech opět tvořil v nucené izolaci. Do roku 1989 vystavoval samostatně pouze šestkrát. Jeho díla jsou součástí sbírek v České republice, USA, Německu, Švédsku, Anglii, Francii a Holandsku. Celý život se zabýval převážně městskými krajinami, plakátovacími plochami a smetišti. Ovlivněn byl nejprve kubismem, později geometrickou a lyrickou abstrakcí, pop artem, lettrismem a informelem.

Koncepce výstavy: Jakub Kovařík
Kurátor výstavy: Jiří Ptáček ml.
Instalace a architektura výstavy: Jakub Kovařík s rodinou
Překlady: David Koranda
Animace: Michael Maruška, Jonáš Bláha, Jan Štindl
Grafický design: Jakub Kovařík, Jan Herynek
Exponáty: Muzeum umění Olomouc a soukromé sbírky, Olomouc

Výstava se koná ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc a Českým rozhlasem Olomouc
Spolupráce: Petra Ševců