1/7–14/10 2022
Otakar Hudeček: Převrat v duši

Žlutá… žlutá barva… pálí mě do očí… do mozku… svírá mě ruku se štětcemOtHu

Otakar Hudeček (1924–2007) byl malíř, kreslíř, grafik, básník, překladatel a antroposofický samizdatčik. Studoval na Škole umění ve Zlíně (1939–1943). Ve válečném Zlíně patřil do kroužku avantgardně naladěných mladých (Chad, Schmidtová, Kafka, Cap). Mezi lety 1943 až 1945 byl „totálně nasazen“ v lágrech v Protektorátu. V roce 1957 v odloučení v Olomouci začal malířskou „mikrorevoluci“ v české malbě 60. let: intimní, ale silně expresívní impasto portéty a autoportréty podobné soudobé tvorbě londýnského Franka Auerbacha. Teprve v roce 2020 měl ve Zlíně první posmrtnou retrospektivní výstavu, poslední samostatnou výstavu pak v roce 1960. Stín, který na Hudečka vrhla smrt Václava Chada v roce 1945, nepřekročil až do konce svého života.

Ve spolupráci s Galerií Václava Chada, Zlín

Fotogalerie Miroslav Urban.

Fotogalerie Petr Palarčík. Výstavu shlédlo 131 návštěvníků.